Tjänster

20 år av strategi, design och teknik

Experter i strategiska och taktiska upplevelser som engagerar och imponerar med inriktning på design, visualisering och frontend.

Foto & film

Storytelling av varumärken skapar djupare emotionella band med sin publik genom att förmedla berättelser som engagerar, inspirerar och väcker känslor.

 • Koncept
 • Storyboard
 • Manus
 • Foto
 • Film
 • Retusch
 • Klippning
 • Kanalanpassning

Design

Vår design och visualiseringar ger vi liv åt tjänster och varumärken genom alla kanaler, för en sammanhållande helhetsupplevelse som engagerar användare.

 • Varumärke identitet
 • Visualisering
 • Design system
 • Copy koncept
 • UX & IX
 • Koncept
 • Grafisk profil
 • Prototyp digital
 • Print produktioner
 • Merchandise

Teknik

Våra teknikval är gjorda utifrån att ge kundernar flexibilitet, skalbarhet och användarvänlighet, vilket möjliggör snabb utveckling och anpassning för olika kund-behov och faser.

 • Teknisk kravspecifikation
 • Teknisk strategi
 • Frontend utveckling
 • Backend utveckling
 • Javascript
 • PHP
 • Google Cloud
 • Systemarkitektur
 • Teknisk projektledning
 • Integrationsutveckling
 • Wordpress
 • SASS
 • HTML5
 • React JS
 • Laravel
 • Mysql

Strategi

Vi bygger och utformar tjänster och varumärken på strategisk grund med taktiska mål. Det säkerställer förväntat resultat, organisatoriskt sammanhållning, långsiktig framgång och hållbar tillväxt.

 • InCore®
 • Roadmapping
 • Kundbeteende
 • Lojalietetsprogram
 • Engagemangsprogram
 • Varumärkesplattform
 • Processeffektivisering
 • Organisatorisk effektivisering
 • Projektledning
 • Rådgivning
 • Mission & Vision
 • Tonalitet
 • Pitch deck
 • Koncept