Driva

Energi som tjänst

Som ett första steg i ett samarbete har TDA hjälpt Driva att ta fram en ny grafisk plattform som baseras på deras varumärkesgrund och tidigare grafiskt arbete. Profilen skall kunna användas för att med interna resurser producera webbplats, annonser, säljmaterial etc.

Tjänster
  • Designprogram
  • Graphic design
  • IX och UX
  • Koncept
  • Varumärke
Lösningar

Visuell identitet
Designmanual
Koncept
PowerPoint
Excel
Word

Profil och färgpalett med tillhörande regelverk som implementerades i Drivas Office-tema för Word, Powerpoint och Excel.

Copykoncept för annonsering med personlig prägling.

Ytterligare åtta kompletterande färger för diagram och visualisering av statistik.