FRISQ Care revolutionerar vården

Gränssnittsdesign till en revolutionerande produkt för vårdpersonal och patienter. Produkten möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt göra dem tillgängliga för både patienten och vården.

Digitalisering som ska effektivisera & rädda liv

FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. En förutsättning för att nå bästa hälsoutfall är att ge patienten kunskap och motivation. Patientens behandlingsaktiviteter, medicinska bedömningar och hälsovärden såsom motion och vikt ingår i en integrerad plan tillgänglig för vårdgivare och patient. TDA har det mycket prestigefyllda uppdraget att skapa gränssnittsdesign för produkten. Designprocessen baserad på ständig iteration med vårdpersonal för att säkerställa behov, funktion och beteende för att säkerställa ett användarvänligt gränssnitt.

Projektet är ett samarbete mellan FRISQ, Chorus och Texas Digital Agency.

Projektet är ett bevis för vikten av rätt team och att fått vara en del av teamet som tagit fram en produkt som ger verklig samhällsnytta känns fantastiskt!

En gemensam plan för vårdgivare & patient

FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt göra dem tillgängliga för både patienten och vården. Målet är att skapa en tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande IT-infrastruktur och system. Patientens vardag förenklas genom att löpande ha kontakt med vårdpersonal och tillgång till sin vårdplan genom sin smartphone. Läkare kan i realtid följa upp patienten och säkerställa att hen följer sin individuella vårdplan.

TDA fick även förtroendet att revitalisera varumärket med uppdaterad logotyp och digital profilering.

Att få använda all vår samlade kunskap till en så viktig produkt känns oerhört viktigt för oss. Att få höra historier om anhöriga och patienter, som bokstavligen gråter över att få ett stöd i en tidigare komplicerad värld är oerhört tillfredsställande. Samarbetet med FRISQ har intensifieras allt mer efter deras börsintroduktion, där vi även fått en stödjande roll för marknadsansvariga hos FRISQ.

Vill du veta mer?

Kotakta Terése Pageryd

via email eller mobil: +46 704 864 657