Visuell strategi

Strategi så alla förstår

Det ger genomförandekraft till visionen!

Inga 100-sidiga PowerPoints eller Excelblad i 5 pt. Våra strategier är visuella och konkreta.

TÉTO är systerbolag till TDA med över 20 års erfarenhet av digitala hjälpmedel för strategi, produkt-, företags- och affärsutveckling. Vår erfarenhet är att den strategiska fasen kan vara utmattande. Många tappar fokus och förståelse för varför och hur strategin uppnås.

Ofta beror det på att man gör det onödigt svårt. Vi tillför energi och genomförandekraft genom tron på att alla ska förstå strategin och känna sig delaktiga. Inte med komplexa modeller och oöversiktliga processer. Vi sammanför arbetsgruppen genom en effektiv strategisk modell med taktiska åtgärder, som visualiseras i koncept, prototyper och skisser.

Det ger en bred förståelse som förenklar både beslutsprocessen och efterföljande produktion. Det ger genomförandekraft till visionen!

Strategiska tjänster

 • Strategi & taktik
 • Workshops & lab
 • Digital affärsutveckling
 • Idé & Koncept
 • Ledarskap
 • Teknisk projektledning
 • Produktionsledning
 • Agila arbetssätt
 • Creative Direction
 • UX & IX
 • Dramaturgi

Terése Löfgren

Strategi & Management

Tobias Löfgren

Strategi & Koncept

Visuella strategier med konkreta lösningar

Om ingen förstår strategin, eller syftet med de taktiska åtgärderna är allt bortkastat.

Vi tror att samlad kunskap ger bättre resultat och mer engagemang i arbetsgruppen. Det ger också bättre förutsättningar när strategi och taktik ska implementeras i organisationen. Vi samlar nyckelpersoner i en arbetsgrupp för att skapa en källa av samlad kunskap och erfarenhet.

Det betyder att olika individer med varierande teoretisk, analytisk och praktisk förmåga deltar. Därför är det avgörande att förena alla i samsyn, vilket innebär en strategisk visualisering som alla förstår. Våra lösningar presenteras därför i en överskådlig modell och inte i en 100-sidors PowerPoint-presentation! Den visuella modellen inkluderar och engagerar människor, istället för att exkludera med komplexitet. Alla måste förstå strategin om den ska ge effektiva resultat.

Alltför ofta slutar det med en teoretisk produkt, utan förståelse eller samsyn kring hur den ska genomföras. Vi anser att det är avgörande att inte bara presentera en teoretisk strategi, utan även visualisera idéer och koncept, så att alla ser samma målbild och förstår det övergripande syftet. Genom samsyn får strategin reell effekt!

Hör av dig!

Vinn kunden med tajming & engagemang

InCore® är en akronym för incitament, kontext och relevans (Incentive, Context och Relevance), och det är grunden när vi kartlägger den optimala kundresan. I stora drag kan man förklara det som en överskådlig strategimodell där företagets infrastrukturella förutsättningar linjeras med kundbeteendet.

Strategi är den övergripande planen, medan taktik är de identifierade åtgärder och projekt som engagerar och motiverar kunden. På så sätt stärks kundupplevelsen och sannolikheten att strategin fullföljs ökar. De taktiska beröringspunkterna fungerar även som mätpunkter för kundens engagemang genom kundresan. Genom att korrigera och optimera taktiken förbättrar vi kundresan mot de strategiska målen.

InCore®, kartläggning av kundresan

InCore® är vår över 10 åriga modell som inkluderar strategi och taktik. - Alltså en plan med delmål.

 • Kundresan
 • Baseline, mininivå
 • Kundbeteende
 • UX-koncept
 • Taktisk kanalplanering
 • Taktiska åtgärder
 • Taktisk prioritering
 • Kostnadsuppskattning

InCore@ kartläggning av en kundresa i A0 format

20 års erfarenhet har lärt oss att vi inte kan allt

Vi samarbetar med andra strateger, affärsutvecklare och kreatörer. För ingen kan allt!

Åren har gett oss expertkunskap i att förstå alla länkade och relaterade processer, ämnen och produktioner i vårt arbete. Det har gjort oss ödmjuka och respektfulla inför att låta de som har djupare kunskap i en viss vertikal förmodligen uppnå ett bättre resultat för vår kund. Därför är vi helt transparenta i vårt samarbete med specialiserade och nischade leverantörer.

Det kan vara kundens redan befintliga leverantörer eller inhouse-avdelningar, eller experter i vårt nätverk som passar det specifika projektet. Att vi är öppna med våra samarbetspartners gör oss till en transparent helhetsleverantör utan några OH-kostnader för våra kunder. Våra kundrelationer bygger på att våra kunder känner sig trygga med att vi ansvarar för och hanterar hela processen. Vi kan inte allt, men vi löser allt!

Hör av dig!

Storyboard för visualisering av hur vårdplan korrelerar med patientupplevelsen

Konceptuella skisser för visualisering av koncept för patientupplevelse

Innehållskomponenter i ett engagemangsprogram.

Visualiserad översikt av ett engagemangsprogram.

Branschkollegor, strategiska byråer eller konsulter

Vi jobbar gärna med er och visualiserar era strategier, pitch decks, Powerpoints & Keynotes

Vi jobbar gärna med branschkollegor där vi, med vår strategiska kompetens, kan visualisera flöden och presentationer som förenklar införsäljningen av strategiska produkter. Vi kan också bistå med att skapa prototyper, skisser, koncept och design som förstärker er strategiska produkt.

Som strategiska designers förstår vi er produkt och kan visualisera den på ett sätt som gör den mer tillgänglig, enklare att presentera och lättare att förstå för fler. Hör av er så tar vi gärna ett förutsättningslöst möte för att se vad vi kan hjälpa er med.

Boka ett möte!

Visualiserad processöversikt för ett vårdflöde

Pitch decks, Powerpoints och Keynotes