Få flow i kundresan med inCore

InCore to rule them all

Managera och automatisera dina processer och inbound marketingverktyg.

Få kontroll över företagets olika kundflöden. Med inCore jobbar hela organisationen, från olika perspektiv, med samma gemensamma kundresor.

Få kontroll över företagets olika kundflöden. Med inCore jobbar hela organisationen, från olika perspektiv, med samma gemensamma kundresor.

  • Visualisera kundflöden
  • Automatiserade åtgärder
  • E-post autorespons
  • SMS autorespons
  • Checklistor för off line-åtgärder
  • Ring-och säljlistor
  • Statistik

Med inCore kontrollerar du dina olika inbound marketing applikationer i ett flöde. Du kan även skapa överlappande flöden mellan online- och offline aktiviteter.

Easy as 1-2-3

InCore bygger på 3 enkla principer. Genom att länka samman dessa skapas kundflöden - Bam!

1

Händelser

Vad ska ha skett, vad ska kunden ha utfört för aktivitet vid den angivna händelsen i flödet?

2

Respons

Toppen, kunden har agerat enligt kundflödet! Vill du återkoppla med ett mail, SMS, skicka ut ett erbjudande eller på annat sätt automatiskt förhöja upplevelsen?

3

Åtgärder

Vad ska hända om kunden inte utför aktiviteten? Ska det automatiskt gå ut ett mail, SMS, ett erbjudande, eller ska kundtjänst få en ringlista att agera på? Möjligheterna är oändliga!

inCore minskar er over-head-tid men ökar kundupplevelsen och effektiviserar sälj!

inCore minskar er over-head-tid men ökar kundupplevelsen och effektiviserar sälj!

Kundresan blir ett viktigt verktyg i den fortsatta affärsutvecklingen och är startskottet för att implementera en strategi.

Identifiera incitament som motiverar kunden och skapa kontextuell relevans

Kartläggningen sker i dokumentform och TDA erbjuder möjlighet att få kartläggningen i det digitala verktyget inCore.

Till kundresan levereras en roadmap. I er roadmap kommer TDA ha identifierat de möjligheter vi kan se att ni kan möta konsumentens behov och beteende bättre. Dessa finns då definierade i specifika projekt.

Projekten prioriteras sedan tillsammans med er och vi lämnar underlag för budgetering.

Kundresan blir ett viktigt verktyg i den fortsatta affärsutvecklingen och är startskottet för att implementera en strategi.

Identifiera incitament som motiverar kunden och skapa kontextuell relevans

Kartläggningen sker i dokumentform och TDA erbjuder möjlighet att få kartläggningen i det digitala verktyget inCore.

Till kundresan levereras en roadmap. I er roadmap kommer TDA ha identifierat de möjligheter där ni kan möta konsumentens behov och beteende bättre, definierat i specifika projekt.

Projekten prioriteras sedan tillsammans med er och vi lämnar underlag för budgetering.