Team som skapar framgång

Vi är en byrå som skapar fantastiska digitala lösningar för att hjälpa våra kunder att hitta rätt väg framåt! Med en kombination av kreativitet, passion och tekniskt kunnande finns vi där från idé till färdig lösning. Vi tror att framgången ligger i vårt snabbrörliga team som jobbar sida vid sida med våra kunder, det skapar engagemang och affärsförståelse. Vi är effektiva och kommer ofta in som en injektion i bolags digitala process. Vi ser oss inte som en byrå med idéer, vi ser oss som ett digitalt elit-team med förmåga att förverkliga idéer.

Kunskap, engagemang & service

Vi värdesätter lyhördhet och ödmjukhet och ser oss därför som en prestigelös partner där vi är medvetna om att kunden ofta har insikten. Vi finns där för att hjälpa till att ta fram den, förvalta den och se till att världen får ta del av den! Våra kunder väljer oss utifrån vår kunskap, vårt engagemang och vår höga service.

Kundupplevelser i världsklass

Vår unika metodik inCore är framtagen för att säkerställa fantastiska kundupplevelser genom samtliga digitala kanaler. Genom kundens hela beslutsprocess kan vi på så sätt skapa en unik kundupplevelse. InCore är inte en komplicerad process eller modell utan ett sätt att tänka och säkerställa att vi sätter användaren i fokus. Vi på TDA tror på att genomföra för att sedan kunna mäta och lära oss för att sedan förbättra.

Vilda västern?

Nej, namnet Texas har ingen djupbottnad betydelse men är du nyfiken så får du gärna komma över på en fika så berättar vi hela historien. På TDA vill vi skapa en plats där ”digital natives” kan samlas för att tillsammans skapa magi. Våra visioner och sätt att arbeta utgörs av det team vi är- en cocktail av olika talanger som alla bringar nya visioner och idéer till våra projekt. Vi vill alltid utvecklas och därför har vi på TDA en plattform för att kunna starta egna projekt, vi kallar det dream-projects.

Vi älskar vårt jobb

Vi är ett team med ett motto: Det finns bara ett sätt att göra något riktigt bra och det är att älska det man gör. Vi ser till att skapa en arbetsplats där man trivs, därför har vi kul ihop. Ibland i skidbacken, ibland på en surfbräda och ofta tillsammans med våra kunder. Vi råkar också ha en medarbetare som är en fantastisk kock, så är du en "foodie" kom över på en lunch!