Lojalitetsprogram är inte magi, men det är magiskt bra!

Vi bygger lojalitetsprogram som ökar kundvärde och engagemang!

När vi hjälper bolag med kundresor märker vi ofta att man inte kommunicerar med sina kunder i den sista fasen -konsumerafasen. Det finns ofta en strategi för att arbeta med nykundsförsäljning och leads men det saknas strategier för hur man ska bibehålla relevans hos sina befintliga kunder.

Vi utformar och implementerar lojalitetsprogram utifrån era förutsättningar och behov.

70% kundengagemang, ROI inom 3 månader och ökat kundvärde med 74%.

Här arbetar vi gärna med olika lojalitets- eller reward-program där vi kan möta kunden genom hela kundresan på ett naturligt sätt.

Skapa med ett lojalitetsprogram är att skapa upplevelse

Syftet med ett lojalitetsprogram är att skapa upplevelse för kunden vilket i sin tur ökar deras interaktion med varumärket och med det upplevs mervärdet, vilket ökar lojalitet.

Tidigare pratade man om produkt-fokuserade företag, sedan om service eller tjänsteföretag. Idag handlar det om upplevelse-fokuserade företag.

De företag som kommer att vinna framtidens kund är de som kan leverera bästa upplevelse och mest upplevda värde.

Värdet vi levererat i de program vi utformat är 70% kundengagemang, ROI inom 3 månader och ökat kundvärdet med 74%.

För att kunna leverera upplevelse så behöver vi lära känna kunden. Det gör vi genom datainsamling.

Ett lojalitetsprogram hjälper er som företag att samla in och lära känna era kunder och gör att ni kan kommunicera och segmentera utifrån korrekt data.

Ett lojalitetsprogram kan också konvertera era kunder till fans och som i några av våra program gjort dem till en tillgång för bolaget i mentor och support-program.

Här arbetar vi gärna med olika lojalitets- eller rewardprogram där vi kan möta kunden genom hela kundresan på ett naturligt sätt.

Ett lojalitetsprogram är att skapa upplevelse för kunden

Syftet med ett lojalitetsprogram är att skapa upplevelse för kunden vilket i sin tur ökar deras interaktion med varumärket och med det upplevs mervärde, vilket ökar lojalitet.

Tidigare pratade man om produkt-fokuserade företag, sedan om service eller tjänsteföretag. Idag handlar det om upplevelse-fokuserade företag.

De företag som kommer att vinna framtidens kund är de som kan leverera bästa upplevelse och mest upplevda värde.

Värdet vi levererat i de program vi utformat är 70% kundengagemang, ROI inom 3 månader och ökat kundvärdet med 74%.

För att kunna leverera upplevelse så behöver vi lära känna kunden. Det gör vi genom datainsamling.

Ett lojalitetsprogram hjälper er som företag att samla in och lära känna era kunder och gör att ni kan kommunicera och segmentera utifrån korrekt data.

Ett lojalitetsprogram kan också konvertera era kunder till fans och som i några av våra program gjort dem till en tillgång för bolaget i mentor och support-program.