En genomtänkt kundresa är effektivare än annonsering.

  • Köpcykeln
  • Upptäck
  • Samla
  • Bekräfta
  • Köp
  • Konsumera

En kundresa eller Costumer Journey mapping är ett sätt att skapa sig kundinsikt och se möjligheter och utmaningar i sin affärsmodell/tjänst eller erbjudande.

Vi vet att du känner din kund!

En väl genomtänkt kundupplevelse är ofta effektivare än att täcka in en marknad med annonsering. Den ska alltid baseras i hur konsumenten rör sig igenom en process och kräver att man observerar konsumenten och inte fokuserar på hur man vill att konsumenten ska resa igenom faser.

Själva kartläggningen ger möjlighet att se vart man ska möta konsumenten och hur, för att så effektivt som möjligt slussa konsumenten mot det mål man önskar. Vi gör vissa antaganden utifrån insikter, kundbeteenden idag och insikter ni som bolag redan har. Målet är att komma så nära en korrekt verklighet som möjligt.

En kundresa ska betraktas som en ständigt föränderlig strategi som ska utmanas. De kundresor vi tar fram är ett visuellt dokument som synliggör konsumentens upplevelse och något som kan delas med hela organisationen.

Vi vet att du känner din kund!

En väl genomtänkt kundupplevelse är ofta effektivare än att täcka in en marknad med annonsering. Den ska alltid baseras i hur konsumenten rör sig igenom en process och kräver att man observerar konsumenten och inte fokuserar på hur man vill att konsumenten ska resa igenom faser.

Själva kartläggningen ger möjlighet att se vart man ska möta konsumenten och hur, för att så effektivt som möjligt slussa konsumenten mot det mål man önskar. Vi gör vissa antaganden utifrån insikter, kundbeteenden idag och insikter ni som bolag redan har. Målet är att komma så nära en korrekt verklighet som möjligt.

En kundresa ska betraktas som en ständigt föränderlig strategi som ska utmanas. De kundresor vi tar fram är ett visuellt dokument som synliggör konsumentens upplevelse och något som kan delas med hela organisationen.

InCore är en kartläggning av kundresan som säkerställer incitament, kontext och relevans

InCore är en kartläggning av kundresan som säkerställer incitament, kontext och relevans

Kundresan blir ett viktigt verktyg i den fortsatta affärsutvecklingen och är startskottet för att implementera en strategi.

Identifiera incitament som motiverar kunden och skapa kontextuell relevans

Kartläggningen sker i dokumentform och TDA erbjuder möjlighet att få kartläggningen i det digitala verktyget inCore.

Till kundresan levereras en roadmap. I er roadmap identifieras de möjligheter som finns, där företaget kan möta konsumentens behov och beteende. Dessa touch points definierar vi som specifika projekt.

Projekten prioriteras sedan tillsammans med er och vi lämnar underlag för budgetering.