Inkluderande kultur och självständiga medarbetare

Terése Löfgren är VD/KAM och en av TDAs grundare. Att vara entreprenör innebär ofta en gråzon mellan privat- och yrkesliv. Som gravid och företagare är föräldraledighet inte alls en självklarhet.

Så kom pandemin

Inte nog med att pandemin knackade på dörren i början av 2020, jag gick precis in i min första graviditet. Som VD och Key Account var såklart funderingarna många, osäkerhet inför framtiden samtidigt som man som egenföretagare funderade på hur jag ens skulle kunna vara föräldraledig?

Ökat krav på mina medarbetare

Det blev snabbt tydligt för mig att min föräldraledighet skulle ställa krav på mina medarbetare.I en tid där vi plötslig jobbade hemifrån med alla de utmaningar som det innebar både för bolaget men också för individen så skulle alla lära sig att arbete mer självgående och samtidigt tänka helhet. För vem skulle göra det när jag inte var på plats?

Vi började direkt! Planen var att göra varje medarbetare delaktigt i alla delar av projekten och kunden, i allt från möten, resursplanering, tidsplaner och budgetering. Alla blev mer eller mindre ansvariga för att se till hela projektet medan varje individ, beroende på deras förutsättningar, fick ansvara för vissa detaljer.

Det krävde total transparens i projekten och stort engagemang av varje medarbetare.

Pandemin skyndade på vår egen vision

Visionen om expert teamet med hög genomförande kraft där målet uppnås tillsammans. Inte bara tillsammans som team utan med våra fantastiska kunder i ett mycket nära samarbete. Det som skapades var ett riktigt team istället för en kedja kompetenser som ser sin del. Alla började se till företaget som helhet och förstå de olika delarna som tillsammans gör oss till TDA, vi lever verkligen efter divisen Företaget – Laget – Jaget.

Såklart hade vi problem på vägen, saker föll mellan stolarna, några otydligt ansvarsområden osv men såhär 2022 är vi en helt synkroniserad organisation där alla tar lika mycket ansvar för helheten och slutprodukten. Möten och kommunikation sker sömnlöst mellan kunder och hela teamet. Alla kommer med kreativa ideér och affärsutveckling då alla kan kundens affär, vilket såklart är värdeskapande både för oss och våra kunder.

Sammanfattande

Den kanske största lärdomen var min, att som VD våga släppa in sina medarbetare och lita på dom fullt ut! Detta har gjort att jag ibland undrar om de numera ens behöver mig 😉

Och den största gåvan var också min då deras engagemang, hårda slit och utveckling gav mig hela 10 månaders föräldraledighet med min bebis.

Avslutningsvis vill jag ge några konkreta tips!

  • Dina medarbetare har massa talanger och förmågor utöver sin roll, ge dem plats och förutsättningar för att utveckla dessa
  • Våga vara sårbar som chef och be dina medarbetar om hjälp
  • Planera in check-points där teamet har dedikerad tid att uppdatera sig i all kommunikation, styrdokument och planering
  • Tillåt en platt och transparent kommunikation mellan team och kund
  • Uppmuntra och peppa!

Térese Pageryd-Löfgren
VD & Grundare