Abonnera & effektivisera digitalisering med
TDA support 2.0

Vi är din PT för digitalisering

Få hjälp och stöd av experter med två decenniers kunskap av digital affärsutveckling & produktion.

Ibland behöver man pushas, en partner som helt enkelt hjälper dig att driva på. Varje samarbete blir såklart unikt men de olika leveranserna ingår alltid. Ni som kund ska känna att ni har ett stöd där ni behöver det.

25 000kr/mån

Abonnemanget omfattas av 1 års partnerskap och innehåller:

 • Kartläggning av kundflöden
 • Definering av digitala möjligheter
 • Kravställning av projekt
 • Definition av KPI:er
 • Prioritering & budgetering
 • Månadsmöten
 • Projektuppföljning
 • Måluppföljning
 • 2 inspirerande workshops per år
 • Proaktivitet av digitala plattformars potential
 • Synkronisera pågående strategier & projekt

Alla vill haka på digitaliseringen, men många saknar intern tid och kunskap för alla projekt som krävs.

Alla vill haka på digitaliseringen, men många saknar intern tid och kunskap för alla projekt som krävs.

Idag står digitalisering högst på de flesta företags action-lists. Men långt ifrån alla har resurserna för att internt driva igenom de projekt som en digitalisering kräver.

Vad kan ni kräva och förvänta er av era leverantörer?

Många har idag sina befintliga leverantörer för olika lösningar, för olika plattformar. Det tycker vi är helt rätt. Vi anser att det idag inte finns någon som, med handen på hjärtat, kan säga att man är bäst på allt. Därför behövs olika leverantörer för olika behov och lösningar.

Det gör att man som kund får allt större krav på sig att ha koll på teknik, strategi, kundresor, omvärldsbevakning etc. Dessutom måste man ha tid för uppföljning och mätning av de olika investeringarna företaget gjort.

Marknadschefer idag måste ha kunskap från både IT, sälj och produkt för att utföra sitt jobb

Teknisk utveckling har förändrat kundens beteende avsevärt. Främst är det kundens krav och förväntningar kombinerat med att säljet flyttats närmre kunden genom digitaliseringen. Här kommer vi in och erbjuder förvaltning och stöd i löpande abonnemangsform.

Idag står digitalisering högst på de flesta företags action-lists. Men långt ifrån alla har resurserna för att internt driva igenom de projekt som en digitalisering kräver.

Vad kan ni kräva och förvänta er av era leverantörer?

Många har idag sina befintliga leverantörer för olika lösningar, för olika plattformar. Det tycker vi är helt rätt. Vi anser att det idag inte finns någon

som, med handen på hjärtat, kan säga att man är bäst på allt. Därför behövs olika leverantörer för olika behov och lösningar.

Det gör att man som kund får allt större krav på sig att ha koll på teknik, strategi, kundresor, omvärldsbevakning etc. Dessutom måste man ha tid för uppföljning och mätning av de olika investeringarna företaget gjort.

Marknadschefer idag måste ha kunskap från både IT, sälj och produkt för att utföra sitt jobb

Teknisk utveckling har förändrat kundens beteende avsevärt. Främst är det kundens krav och förväntningar kombinerat med att säljet flyttats närmre kunden genom digitaliseringen. Här kommer vi in och erbjuder förvaltning och stöd i löpande abonnemangsform.