Partner Fondkommission

Mer än kalla powerpoints och excelark

TDA skapade en målgruppsanpassad identitet och utvecklade kundens tjänster genom digital transformation. Partner Fondkommissions varumärkes attraktionskraft stärktes för intressenter inom branschen.

Tjänster
  • Designprogram
  • Foto
  • inCore®
  • IX och UX
  • Koncept
  • Varumärke
Lösningar

PowerPoint-mallar
Stationaries
Wordpress
Designmanual

I en starkt konkurrensutsatt bransch är det lika viktigt att skapa attraktion internt för branschen som det är för externa kunder. Det handlar om utmaningen att framgångsrikt attrahera ny talang, liksom att behålla befintliga anställda. Samtidigt vill de att över två decennier av framgång ska återspeglas i varumärket med målet att nå nya marknader både vad gäller volym och internationell etablering.

TDA adderade storytelling i varumärket. Genom att dramatisera historierna bakom affärerna skiftade fokus från kalla beräkningar och presentationer till kundernas personliga motivation bakom affärerna. Transaktionerna presenteras filmiskt för att återspegla klientföretagens prestanda och påverkan. Det väcker nyfikenhet bortom transaktionsvolymer och betonar syfte och mening i klientföretagen.