Kokoaka

With love for every body

TDAs uppdrag var att hjälpa kunden utforma en varumärkesgrund som var hållbar över tid, inspirerande och basen i all kommunikation. En värdegrund togs fram i samklang med kundens värderingar och ambition vår samtid och konsumentens förväntan. Utifrån denna producerades en ny visuell identitet samt en e-handel i Shopify.

Tjänster
  • e-handel
  • Koncept
  • Varumärke
Lösningar

Varumärkesarbete
Visuell identitet
Designmanual
Fototeknisk instruktion
E-handel Shopify

Resultat
Kokoaka

Logotype, profil och färgpalett med tillhörande regelverk.