Familjens Jurist

Tjänster
  • App design
  • Behavioral mapping
  • Brand design
  • Business development
  • Campaign concept
  • Customer journey
  • Information architecture
  • IX design
  • UX design
  • Web design
Lösningar

Costumer Journeys
Webb
Kommunikations koncept
Affärsutveckling
Digital Design

Law has never been easier!

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå med rikstäckande närvaro. Det fanns ett behov av att kartlägga kundresan för att samordna och effektivisera försäljningen från deras onlineplattformar. Vi skapade konceptuella UX- och IX-skisser och ett kommunikationskoncept baserat på data och information från vår kartläggning.

inCore® to rule them all! Genom vår modell för analys av kundflöden kunde vi identifiera affärsutvecklande åtgärder genom hela bolagets produkt portfölj.

UI Typography

Colours