Cynk®

Tjänster
  • Brand packaging
  • Business strategy
  • Consulting
  • Customer journey
  • Digital Transformation
  • Engagement program
  • Film production
  • Foto
  • inCore®
  • Investor Deck
Lösningar

Wordpress
React
Film
Foto
Stationaries
Designmanual
PowerPoint-mallar
Tryckproduktion

Resultat
www.cynk.se

Koll på försäkringar blev precis lite enklare

För Cynks re-branding skapade TDA en B2C anpassad identitet och utvecklade bolagets tjänster genom digitalisering. TDA genomförde en genomlyssning och optimering av samtliga partner och konsument flöden och nu kan Cynk titulera sig som Sveriges ledande digitala tjänst för försäkringsinventering.

Rätt förutsättningar för en digital era - optimerade kundflöden för konsument och partners

Genom digital transformation har vi sänkt trösklarna, förkortat beslutsprocesser och minskat marginalen för mänskliga fel. Genom en digital onboarding-partnerprocess arbetar nu säljkåren i en enhetlig och förenklad säljprocess, vilket möjliggör en större partnerportfölj.

Cynks komplexa produkt har nu blivit tydlig för konsumenten som leds systematiskt genom informationsflödet så att tjänstens blir enkel att förstå och att värdet av tjänsten tydlig. Det minskar risken för ånger och ökar förståelsen för servicevärdet. Cynk tar nu pole position i branschen!

Cynks digitala transformation har även gjort andra intressenter och målgrupper intresserade av företaget och dess tjänster. Genom att göra tjänsten mer konsumentvänlig har fackföreningar och medlemsorganisationer gått med i partnerprogrammet för att erbjuda sina medlemmar ett mervärde genom Cynk. Det har gett Cynk expansion, affärs- och intäktsmöjligheter som tidigare inte var möjliga.