Begravningsbolaget

Tjänster
  • Designprogram
  • Foto
  • inCore®
  • IX och UX
  • Koncept
  • Varumärke
  • Webb
Lösningar

PowerPoint-mallar
Stationaries
Wordpress
Designmanual

En övertygelse som förändrade en branch

Berättelsen om en man som trotsade en bransch, styrd av tradition och ett konservativt konsortium, i sin övertygelse om förändring och nytänkande.

Med en passion för innovation och olikheter, finner en man styrka att våga bryta sig loss och utmana etablerade normer. Hans drivkraft förändrar inte bara hans eget öde utan ställer även om en hel branschen!

Den nya profilen skulle stå för en annorlunda begravningsbyrå, men samtidigt vill man kunderna ska känna sig bekväma och trygga. Man ska känna sig hemma.