Digtalisering är bara ett finare ord för effektivisering.

En del kallar det digitalisering, vi kallar det hållbart företagande.

Hållbart för att digitalisering ger ökad kundnytta, lojalitet och återköp istället för kostsamma nykundförvärv. Men också för att den ger ökad intern resurskontroll och utrymme för intern utveckling.

Digitalisering innebär såklart teknik, men det är inte syftet. Teknik ska ses som ett stöd som effektiviserar era flöden!

Behöver ni som bolag utveckla er affär för att passa en ny målgrupp, konkurrera med nya tjänster eller optimera era flöden? Då står ni förmodligen inför ett digitaliseringsarbete, ett förändringsprojekt.

Vi har kartlagt kundresor och flöden i över 10 år

Här kommer vi in. Vi hjälper er som bolag att i ett tidigt stadium identifiera vilka möjligheter ni har att ta er affär eller produkt till nästa nivå, med hjälp av dagens digitala möjligheter. Som team driver vi sedan, tillsammans med er, igenom dessa projekt från start till mål.

Alla företag med framtidsplaner behöver skapa en hållbar affär

Idag behöver alla hållbara företag genomgå en översyn av deras totala affär oftare och lära sig hur de ska arbeta agilt för att behålla relevans i framtiden. Detta sätt att arbeta är något som ofta är nytt för bolag, men något vi är experter på.

Därför är en del i vårt uppdrag också att se till att alla de möjligheter vi identifierar blir genomförbara i organisationen med olika stöd och verktyg.

Digitalisering innebär:

  • Effektivisering av interna flöden
  • Optimerade kundflöden
  • Utvecklingsmöjligheter

Behöver ni som bolag utveckla er affär för att passa en ny målgrupp, konkurrera med nya tjänster eller optimera era flöden? Då står ni förmodligen inför ett digitaliseringsarbete, ett förändringsprojekt.

Vår nytta

Här kommer vi in. Vi hjälper er som bolag att på ett tidigt stadium identifiera vilka möjligheter ni har att ta er affär eller produkt till nästa nivå med hjälp av dagens digitala möjligheter. Som team driver vi sedan

tillsammans med er igenom dessa projekt från start till mål.

Alla företag med framtidsplaner behöver skapa en hållbar affär

Idag behöver alla bolag genomgå en översyn av deras totala affär oftare och lära sig hur de ska arbeta agilt för att kunna behålla relevans i framtiden. Detta sätt att arbeta är något som ofta är nytt för bolag men något vi är experter på.

Därför är en del i vårt uppdrag också att se till att alla de möjligheter

vi identifierar blir genomförbara i organisationen med olika stöd och verktyg.

  • Effektivisering av interna flöden
  • Optimerade kundflöden
  • Utvecklingsmöjligheter

Se oss som era personliga tränare.Vi kickar igång er, så ni börjar rätt.Ni står för att bygga förändringen.

Se oss som era personliga tränare.Vi kickar igång er, så ni börjar rätt.Ni står för att bygga förändringen.

Vi skapar störst värde när vi får komma in tidigt i er digitalisering. Redan när ni behöver hjälp att definiera hur ni faktiskt ska framtidssäkra er affär.

Bygg upp er in-houseavdelning

Den kompetens vi som konsulter besitter kommer er till störst nytta i de första faserna och när projekten drivs igenom. Sedan anser vi att ni som bolag ska bygga upp ert egna team för den förvaltning som följer med digitalisering. Detta för att ni inte ska bli beroende av dyra konsulter, men också för att förändringsarbetet måste byggas inifrån organisationen. Ni måste själva äga förändringsarbetet! Självklart finns vi där som stöd och hjälp tills ni har en in-house avdelning.

Det verkliga arbetet börjar efter projektet

Efter projektavslut ska kunden själv kunna löpande producera och underhålla arbetet genom sin in-house avdelning.

På ett sådant sätt jobbar vi med många av våra kunder såsom Actic, Frisq, Vår Gård m fl.

Givetvis finns vi fortsättningsvis kvar som stöd, inspiration och rådgivning. När det sedan är dags för nästa steg i road map:en intensifieras vårt arbete.

Vi skapar störst värde när vi får komma in tidigt i er digitalisering. Redan när ni behöver hjälp att definiera hur ni faktiskt ska framtidssäkra er affär.

Bygg upp er in-house avdelning

Den kompetens vi som konsulter besitter kommer er till störst nytta i de första faserna och när projekten drivs igenom. Sedan anser vi att ni som bolag ska bygga upp ert egna team för den

förvaltning som följer med digitalisering. Detta för att ni inte ska bli beroende av dyra konsulter, men också för att förändringsarbetet måste byggas inifrån organisationen. Ni måste själva äga förändringsarbetet! Självklart finns vi där som stöd och hjälp tills ni har en in-house avdelning.

Det verkliga arbetet börjar efter projektet

Efter projektavslut ska kunden själv kunna löpande producera och underhålla arbetet genom sin in-house avdelning.

På ett sådant sätt jobbar vi med många av våra kunder såsom Actic, Frisq, Vår Gård m fl. Givetvis finns vi fortsättningsvis kvar som stöd, inspiration och rådgivning. När det sedan är dags för nästa steg i road map:en intensifieras vårt arbete.

Börja här

Inventera

Att skaffa en överblick är avgörande. Det gäller såväl tekniska system som interna processer.

Analysera

Efter inventering behöver man få ett sammanhang på alla delar. Vi kartlägger företag med intern- och kundfokus i inCore som är en modell för att skapa överblick och sammanhang utifrån tre fokusområden: incitament, kontext och relevans.

Presentera

Samla slutsatserna från analysen i en presentationsform för att befästa den i organisationen eller företaget.

Besluta

Om digitaliseringsarbetet ska vara genomförbart måste ledning förstå och se syftet med den. Det handlar om såväl infrastrukturella förändringar som att avsätta budget.

Informera

För att lyckas med förändringsarbetet måste alla vara med. Nämner man ordet digitalisering kommer många bli oroliga över att de ska bli ersatta i effektiviseringen man eftersträvar. Så är inte fallet. Syftet är att effektivisera för att kunna expandera.

Agera

Det är viktigt att hålla momentum. Uttröttningsfasen kommer fort om man inte har energi och påvisar progressen för alla i företaget. Att sätta upp en roadmap och hålla sig till den är avgörande.